Make your own free website on Tripod.com

WALK WITH ME

Home | Europe | Thailand | StudioRane | Me Blog | Message Box

     
 
     การเรียนรู้หรือพบเจอสิ่งใหม่ๆที่แปลกแตกต่างไป มันสร้างสีสันให้การดำเนินชีวิต แม้บางครั้งมันอาจไม่ราบรื่นและสะดวกต่อการเดินทางเหมือนเส้นทางเดิม แต่มันกลับน่าสนใจกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเส้นทางนี้จะสิ้นสุดที่ใด

way.jpg

        ถนนสายที่ไม่คุ้นเคย บางครั้งก็ทำให้เกิดความกลัวว่ามันจะไปสุดที่ไหน ใช่จุดหมายที่เราวางแผนไว้ไหม หรือเราควรจะย้อนกลับแล้วไปสู้ถนนสายที่คุ้นเคยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะไปถึงจุดหมายที่วางไว้ เรื่องราวสองแง่ระหว่างการลองและพบเจอสิ่งใหม่ๆกับเส้นทางใหม่ๆหรือต้องหลงทางเสียเวลาย้อนกลับไปสู่ถนนสายเดิม ก็คงต้องขึ้นอยู่กลับประเภทของนักเดินทางว่าชอบความท้าทายซึ่งอาจผิดพลั้งหรือความแน่นอนที่อาจจำเจ

f11.jpg

       นักเดินทางบางครั้งคงต้องผสมผสานระหว่างความท้าทายและความแน่นอน ขึ้นอยู่กับประเภทของการเดินทาง ก็คงเหมือนกับการเดินทางของชีวิตที่เราต้องการความแน่นอนเพื่อดำรงค์อยู่ และความท้าทายเพื่อสร้างสีสรรและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต

       
 วิถีของชีวิต เราอาจเลือกได้ว่าเราจะเดินไปทางใด แต่เรากำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางที่เราเลือกนั้นไม่ได้ เราอาจจะไม่ใช่นักเดินทางที่ดีนัก แต่หากเรารู้จักเตรียมพร้อมจะรับกับทุกสถานการณ์ มันก็อาจจะทำให้เราผ่านเส้นทางที่เราเลือกและไปต่อสู่เส้นทางใหม่ได้ แต่มันคงไม่ง่ายที่จะพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ ไม่เช่นนั้นชีวิตมันคงจะราบรื่นเกินไปและเราคงไม่รู้จักสู้หรือรู้จักเฉลิมฉลอง

f5.jpg

        การเดินทางมันอาจจะไม่ใช้แค่การได้เจอสิ่งใหม่ๆ 
ได้ถ่ายภาพบันทึกไว้  
แต่มันคือการทำให้ได้เรียนรู้ชีวิต
ด้วยความแตกต่างของวิถีทาง
ในการดำเนินชีวิต
 

way2.jpg

GO DIRECTLY TO
TRAVEL LINKS
FAVOURITE LINKS

 

last update 11/01/2006