Make your own free website on Tripod.com

anivatican.gif

ประเทศเล็กๆที่กุมอำนาจทางศาสนา

Home | Europe | Thailand | StudioRane | Me Blog | Message Box

กรุงวาติกัน เป็นประเทศเล็กๆที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลี่ เป็นเมืองที่สำคัญของศาสนาคริส เพราะเป็นที่อยู่ของสันทะปาปา  ผู้นำทางศาสนาคริสนิกายโรมันคาทอลิก ที่นี่มีวิหารที่ใหญ่ติด 1 ในสามของโลกและมีความสวยงามเต็มไปด้วยศิลปะวิหารมีชื่อว่า เซนต์ ปีเตอร์อยางที่เราเห็นในภาพ ภายในวิหารมีการตกแต่งที่สวยหรู เต็มไปด้วยรูปปั้นและภาพเขียนฝาผนัง อนุญาติให้ถ่ายรูปภายในวิหารได้แต่ห้ามใช้ขาตั้งถ่ายรูปหรือการถ่ายแบบชำนาญยามค่ำคืนไม่สามารถเข้าชมภายในวิหารได้ แต่บรรยากาศรอบๆวิหาร ต่างตกแต่งไปด้วยแสงไฟประกอบกับความสวยงามของรูปแบบอาคาร ยิ่งสร้างความประทับใจให้นักท้องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ca3.jpg

va.jpg

va1.jpg

vat5.jpg

vat.jpg

ca2.jpg

vat2.jpg

ภาพด้านบน  เกือบจะไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะเราต้องใช้ขาตั้ง มียามเข้ามาเตือนบอกว่าให้เป็นรูปสุดท้ายที่สามารถใช้ขาตั้งได้ ก็ถือว่ายังโชคดีที่สามารถเก็บสิ่งที่เห็นด้วยตา มาบรรยายถึงความสวยงามที่เราได้พบเป็นภาพให้เห็น

vat3.jpg

vat1.jpg

va3.jpg